SÄKERSTÄLLER HÅLLBAR SAMHÄLLSBYGGNAD

Just nyfikenheten – intresset för individ och lärande – har drivit henne längs karriären. Motivationen i att ständigt söka nya spår. Alltid sikta uppåt och framåt. Nu mot hållbara, fungerande samhällen i ett utmanande klimat.
Allt samlat i en ekvation över tid.

EXT OCH FOTO: CAROLINE TÖNNIES

SWECO HAR 18 500 ANSTÄLLDA, kontor i 14 länder och är ledande i Europa inom arkitektur, miljö och teknik. För dess vd och koncernchef är varje stund i schemat minutpassat. Hon skulle därför tänkas kunna träda in i ett rum i hög hastighet, skynda på hälsningsfras och möte utan tid till reflektion. Men så gäller inte för Åsa Bergman. Snarare kommer hon, en smula obemärkt, in i rummet och är mån om att förstå och se den hon talar med. Lite som en nyfiken skolfröken med intresse för individ och bakgrund. Kanske har intresset följt från Åsas mamma som var just grundskolelärare och intresserade sig för relationer. Mest troligt har intresset för arkitektur och ingenjörskonsten kommit från en yrkesstolt pappa med eget företag inom konstruktion- och projektledning i Vetlanda, där Åsa växte upp. Dubbelt bokstavligt talat eftersom hon ofta följde med sin pappa ut på jobb och hjälpte till på olika vis. Åsa Bergman har sedan dess tilldelats en mängd olika utmärkelser. För sitt ledarskap.

Förmågan att leda, har även den följt dig sedan tidigt?
– Ja, om jag går tillbaka till när jag gick i grundskolan så var jag en person som klev fram och talade för andra. Tog hand om och organiserade. Stod långt fram, gärna i centrum, ville alltid vara med på foto och film. Organiserade upp saker, satt med i elevråd och var väldigt orädd, berättar Åsa, när vi ses en höstdag i Stockholm. Hon hade alltså goda förutsättningar och grundkunskaper för att leda i grupp, bygg och arkitektur. Intresset för framgångsfaktorer inom ledarskap utvecklades tidigt i karriären. – De där verktygen för att lyckas. Jag vill själv alltid komma längre, uppåt, bättre och framåt och i mitt ledarskap få andra att vilja vara med och prestera på topp – gå den där extra milen. Rösten är engagerat driven när Åsa pratar jobb. Knappt hinner fråga ställas förrän svaret kablas ut. Händer och kroppsspråk hjälper till att stärka budskapet.

Hon berättar att ledarskap för henne alltid handlat om praktiskt utförande men även om att läsa på och förkovra sig. – Jo, någon form av forskande i det som jag velat uppnå inom något speciellt ämne som intresserat mig. Om där funnits något jag kunnat lära. Något jag inte bemästrat eller riktigt förstått på ett djupare plan, då har jag tittat in i det. Även en portion smartness och sin egen form av empirisk forskning har sedan följt i ett ständigt arbete av reflektion.
– Jag har alltid tyckt det varit väldigt intressant att studera andra ledare. Observera deras olika arbetssätt. Tittat på vilka effekter de haft. Sorterat good and bad. Ofta har Åsa fått frågan om hon haft några role models. Men samtliga hon mött, menar hon varit det. – De har alla hjälpt mig att sortera. Gör man så där får man en organisation som blir rädd. Gör man i stället på det viset skapas innovation och mod. Jag har verkligen använt de människor jag haft runt mig till att utvecklas i mitt eget ledarskap. Psykologisk trygghet och respekt för kompetens har varit två grundläggande faktorer för att lyckas.

– Om man i djupet bär det med sig – och har lika stor respekt för alla discipliner – då bidrar helheten till framgång i ett samhällsbyggnadsprojekt. Arkitekt- och teknikkonsultföretaget Sweco huserar i Mariebergsområdet vid Kungsholmen. I den fjorton våningar höga och på gavelsidan 19 meter breda kulturhistoriska byggnaden i rött tegel. Ritad av arkitekt Anders Tengbom i början av 1960-talet. När vi passerar genom dess olika våningar och ytor hälsar Åsa Bergman de facto på alla hon möter. Oavsett medarbetarens yrkesroll. – För att skapa det här gemensamma engagemanget, att man kliver upp på samma arena. Förståelse för projektens mål och varför. Vem som är kunden. Varför vi gör de här valen, har den här planen. Varför vi fattar de här besluten. Det där varför. Den kraft som finns i det, säger Åsa och utvecklar: – Det tror jag är det absolut viktigaste om jag ska prioritera i just mitt ledarskap. Målen, strategierna och planen för vad det är du ska åstadkomma måste beskrivas och kommuniceras på olika sätt. Det är en del av konsten i ledarskapet. Att förstå vilka människor du har omkring dig och ha respekt för att alla har olika förutsättningar och siktvinklar. Sweco har hållit ett högt tempo och vuxit enormt. En del av framgången är måhända att de medvetet samlat de allra bästa inom koncernen. – Vi har rekryterat de som har en profession, en kompetens, som passar för oss och ämnet. De som gillar samarbete och projekt. Nyfikenhet. Öppenhet.

Er grundfilosofi – att vara relevant i sin samtid – vad innebär det?
– Säkra att vi har rätt kvalifikationer för att hantera till exempel energiomställningen. Att ha kompetens inom tekniska, arkitektoniska och miljömässiga lösningar som idag inte är riktigt desamma som för tio år sedan. Vi behöver kontinuerligt ha hela framtidsspaningen. Vara med och förbättra förutsättningarna för att klara samhällsutmaningarna. I Swecos alla hundratusen projekt per år, alla tusen kundrelationer, finns framtidslösningarna, konstaterar hon och fortsätter: – Sett utifrån mig själv, känns det som att det aldrig varit mer relevant än nu att leda ett bolag som Sweco. Tittar jag tillbaka 20 år i tiden så tyckte jag att samhällsbyggnad då var något alla tog för givet.

Att allt skulle funka? – Ja, det var inte så att man pratade eller läste om problem med översvämningar, att järnvägsprojekt var viktiga eller att energifrågan var en utmaning. Det upplever jag däremot i dag. Det diskuteras. Alltifrån den politiska agendan till samhällsbyggnadsprojekt och frågan om vi kommer att kunna lösa det här. Det kanske är det som gör att jag känner att relevansen intensifierats i det Sweco arbetar med.

Samhällsutmaningarna som hanterades då står inte i paritet med nutidens? – Den känslan bär jag med mig, att vi nu har en extremt viktig roll och att min uppgift är att se till att Sweco är fortsatt framgångsrikt och kan växa. Jag känner ett enormt ansvar för att vi ska vara med och lösa de här stora utmaningarna. Det är det som behövs av oss alla. Allt från högsta nivå i EU till politiker och olika bolagsledningar. Vi måste hjälpas åt! Den stora trenden nu är just hållbarhet? – Ja, men det var det inte för fem, tio år sedan. Alla investerare har det nu på sin agenda. Alla regeringar, alla företag. Och det är ofta små signaler om att olika sektorer tar nya kliv, menar Åsa. – Det har länge pratats om cirkularitet i byggbranschen. Det är en sådan sak som verkligen händer nu. Vi ser de första projekten där man i större skala börjat återanvända det man plockat ner.

Definiera hållbarhet – Säkerställa att man löser en uppgift, levererar något som fungerar över lång tid. Både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Och att man klarar av att balansera de där perspektiven. För Sweco gäller det samhällsstrukturer såsom energilösningar, byggnader och industrier. Att vi belastar miljön så lite som möjligt. Kortsiktigt när vi bygger–och långsiktigt över en byggnads eller anläggnings livslängd. Att vi har med de perspektiven och tar ansvar för de konsekvenserna. Hållbarhet kan inte bara tänkas miljömässigt, man behöver även balansera det ekonomiska och sociala perspektivet. För vi ska kunna leva här. Det är hållbarhet för mig.

Är hållbarhet alltid detsamma som klimatsmart för Sweco? – Mångfald och inkludering är centrala delar i Swecos kultur men med de utmaningar vi har idag är det ofrånkomligt att det just nu är stort fokus på just klimatanpassade lösningar. Det är säkert så att man måste göra vissa kompromisser ibland men konsekvenserna av det vi designar för klimatet är alltid inkluderat. Vi gör materialval på det smartaste sättet och skapar konstruktiva lösningar i en produktionsmetod. Om klimatsmart betyder att man gör val för att inte förvärra klimatet, är svaret ja!

Det har, som sagt, också med ekonomi att göra? – Ja, våra kunder väljer. Det görs djupare analyser och i dag är ambitionen hög när det gäller hållbarhet kopplat till klimatet. Nu tittar man mycket på carbon cost och analyserar kostnaderna för de olika val man gör. De är nu lika viktiga som din intäkts- och normala kostnadskalkyl. Så har det inte varit tidigare.

Hållbar omställning och utveckling, är det även en omställning för Swecos hela struktur? – Den stora skillnaden för oss är att vi, i de länder vi är verksamma, måste säkerställa att vi verkligen kan landa in kompetensen. Att den finns att tillgå. Rent strukturellt kan det då innebära att vi måste jobba mer mellan länder. I Norden är vi ganska långt fram vad gäller vissa saker inom hållbarhet, i andra länder längre fram vad gäller annat. Vissa länder har satt siktet verkligt högt sedan EU förde upp på agendan att vi ska nå hållbarhetsmålen. De lösningar vi måste få fram, kliv som måste tas, behöver därför gå väldigt fort. På grund av det jobbar vi mer-kors-Sweco. Det är ett sätt, om vi pratar struktur och omställning.

Är digitaliseringen en möjliggörare för hållbara lösningar? – Den är absolut stor och kraftfull och, skulle jag säga, helt instrumentell för att nå hållbara lösningar. Större tillgång till data gör oss mer effektiva. Den digitala styrningen–både av system i samhället och av beteenden–gör att vi blir mer hållbara. Digitaliseringen är en annan del som påverkat oss, rent strukturellt, men även arbetsmetodmässigt. Ambitionerna är höga och viljan stor. – Sen finns det grundförutsättningar i våra samhällsstrukturer som är utmanande, där elektrifieringen är en sådan. Jag är optimist. Kunskapen och viljan finns, det går att lösa. Politiken, företagen, vi, alla tillsammans behöver göra sin del. Det krävs mod och beslutskraft för att komma framåt.

Apropå mod, vilken är Swecos värdegrund? – Ansvarstagande, nyfikenhet, samarbete, mångfald och inkludering. Det är hela vår värdegrund, det vi bygger vår kultur på. En annan viktig del är att vi har kunden och projektet i centrum. Vi tittar ständigt på behovet nu och framåt, då kan vi också lyckas med att förstå kunden.

Vilken är din personliga värdegrund, din moraliska kompass? – Rättvisa och alla människors lika värde. Ärlighet. Transparens. Att göra rätt för sig och gör allt man kan för att lyckas.

Sitt bästa, tänker du? – Ja, eller att, om något är svårt betyder inte det att det inte går. Oavsett vad det är för något.

Vad är viktigast i din yrkesroll? – Tveklöst säkra att jag omger mig med den absolut bästa kompetensen och personerna för de olika roller jag tillsätter. Exempelvis landschefer, finans-kommunikations- och presschef samt andra medarbetare runt mig. Jag lägger väldigt mycket tid på att välja rätt personer. Men också mycket tid på utveckling av individer och av teamen. Det absolut viktigaste för mig är att vi har ett toppat lag som tänker nytt och hittar nya typer av lösningar.

Inte gå i gamla fotspår? – Vår grundare, Gunnar Nordström, hade en devis om att ”spåra i nysnö”. Jag har levt mina senaste 25 år i Jämtland och tycker det är en fin målbild. Att spåra i nysnö, innebär för mig, att inte gå i samma spår som mina konkurrenter.

Du har jobbat inom Sweco i 30 år. Är det Åsa Bergman som format Sweco eller det omvända? – Jag skulle nog säga både och. Vi har fortfarande en influens av det som var grunden i Sweco men i dag har vi två huvudägare, familjen Nordström och Latour. Men visst är det en kombination. Jag har tidigt formats i vår grundares syn och vision och ser det som min roll att fortsätta utforma Sweco framåt.

 

ÅSA BERGMAN

Född: 1967
Bor: Östersund
Familj: Sambo, två vuxna barn.
Det lockar till skratt: När människor bjuder på sig själva, jag har nära till skratt. Däremot får man inte vara taskig, göra sig rolig på andras bekostnad.
Direkt arg av: Orättvisor
Där är en frizon: När jag tränar yoga och mitt sommarställe.
Den tiden på dygnet funkar hjärnan allra bäst? När jag vaknar på morgonen, då är jag som bäst. Då är hjärnan clean.
Mest stolt över: Mina barn
Mest använda verbala uttrycket i familjen: ”Chilla” är ett jag använder ofta. Och mina barn använder det till mig, att jag måste ”chilla”. Coolaste uttrycket socialt: Det är människor som på riktigt vågar sticka ut i färg, form och personlighet.Det tycker jag är coolt.

Framträdande egenskaper i spegelbilden: Glad, snäll, resultatinriktad.
Det är stagnerande: När jag inte kan se den lilla förflyttningen och förbättringen. Saker och ting kan stanna upp eller gå lite bakåt men jag måste ändå förstå att det här är en del utav att vi är på väg åt rätt håll.
Bästa byggnaden: Jag har en förkärlek för gamla, fina stenbyggnader. Den här äldre byggkonsten man kan se och bli så imponerad av. Nationalmuseum är ett sådant exempel. Där har Sweco bytt vissa konstruktioner under renoveringen, så nu får man vara lika imponerad över vad vi gjort i vår tid. Jag gillar när man blandar in den lite djärva arkitekturen i dagens stadsmiljö.
Favoritarkitekt: Margaretha Diedrich. Både för hennes arkitektoniska uttryck och den typ av projekt hon bidragit till. Hon är en fantastisk arkitekt som ritat mitt sommarhus i Halland. Jobbar på Sweco arkitekter. Dold talang: Gillar långcykling

Åsa Bergman, Sweco:

År 2020 Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens utmärkelse Guldmedaljen. För gott ledarskap och utveckling inom sitt område.
År 2019 Utnämnd till Näringslivets mäktigaste kvinna av Veckan Affärer.
2019 Ledamot av Nationella innovationsrådet.
2018 Hedersdoktor vid Mittuniversitet. För sitt ledarskap och arbete med teknik, jämställdhet och hållbarhet.
2017 Internationellt: Leading Women Award av World Business Council for Sustainable Development. 2012 Årets Ledarutvecklare av Chefsorganisationen Ledarna.

2018 vd och koncernchef Sweco.
2012 vd Sweco Sverige
2006 vd divisionen Sweco Management
1999 Regionchef Sweco, ansvar för projektledare norra Sverige.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*