TEAMWORK MAKES THE DREAMWORK

Att mäta framgång i klimat – och samhällsnytta var knappast aktuellt att göra för bara några år sedan. I dag är situation och mindset ett annat, både för företag och investerare. Sedan 2016 har Norrsken Foundation varit ledstjärnan som stöttat både organisationer och företag med förmåga att skapa positiv inverkan på samhälle och klimat. Dess nyutnämnda ledare både andas och lever impact, men vilka metoder och strömningar vägleder i deras val av initiativ och entreprenör i en värld av komplexa frågeställningar?

TEXT OCH FOTO: CAROLINE TÖNNIES

I DAGSLÄGET ÄR investeringar inom impactsektorn ett väl accepterat område. Särskilt som konsumenter och politiker sätter en allt större press på företag att inkorporera hållbarhetsfrågor i sitt arbete och i sina placeringar. Vid Norrsken House på Birger Jarlsgatan i Stockholm möter Sara Kappelmark och Funda Sezgi upp. Sedan årets början delar dom ansvar och vd-roll för Norrsken Foundation. – Vi älskar att prata impact så risken är att vi aldrig slutar, inleder de båda engagerat. Norrsken House rymmer med sina 2400 kvadratmeter allt från mindre kontorsrum, landskapsmiljö, cafe´och lunchrestaurang. Dessutom möjlighet för både barn och hund att vistas i den före detta spårvagnshallen medan husets team och 450 sociala entreprenörer febrilt arbetar med att finna lösningar på dagens samt framtidens hot och problem.

Stiftelsen Norrsken Foundation är i sig själv helt ideell, men inom verksamheten ryms även en riskkapitalfond, Norrsken VC, som investerar i företag med mål att förbättra världen.

Sara förklarar: – Ja, vi menar att det kan vara lika lönsamt att investera i impactsektorn som i något annat inte lika angeläget. Vi letar efter företag som kommer att påverka världen positivt i takt med att de växer. Vinst mäts i samhällsnytta. Ingen här på Norrsken gör egen profit, allt går direkt tillbaka in i fonden. – Med samma metod och tanke som vi ser på bolagen opererar vi själva. När vi började göra investeringar inom impact var det inte så väletablerat, men vi trodde på det och testade vår hypotes genom att agera som ett start-up. Och nu börjar vi se resultaten, inflikar Funda, som arbetat på Norrsken sedan 2017 och är medgrundare och partner i Acceleratorprogrammet.

Norrsken tror på teknik och entreprenörskap som verktyg för att lösa de stora samhällsproblemen. Att locka kapital och talang till sektorn, skapa lönsamhet och utveckla skalbara bolag. Deras definition av en impactentreprenör är den som har positiv påverkan integrerat i sin företagsmodell. Och har den inte det så avstår Norrsken från att investera. Initialt genomlyser de huruvida entreprenören löser ett reellt, kritiskt problem i världen. Om de genererar positiv inverkan. Om utvecklingsmålet står i paritet med den utmaning man försöker lösa. – Ja, en viktig fråga är om det kan skalas upp för ett större antal individer. Om entreprenörens lösning är hållbar och långtgående, förklarar Funda.

Norrskens kapital investeras både utifrån perspektivet att skapa affärsutveckling och hur det kan göra mest och bäst positivt avtryck i världen? – Ja, vi tror starkt på entreprenörskapet som drivkraft för att verkligen skapa hållbar och skalbar förändring, säger Sara Kappelmark som kom till Norrsken för ett år sedan efter att ha arbetat på McKinsey som konsult i 12 år.

Hon fortsätter: – Den här typen av frågor har alltid intresserat mig och många gånger känns det numera som att jag ibland har svårt att skilja på vad som är arbete och intresse. Sara Kappelmark och Funda Sezgi kompletterar varandra på flera sätt i sitt delade ledarskap. De fyller under samtalets gång till exempel i varandras meningar, utvecklar och berömmer i ett konstant flöde. I detsamma är de två helt egna individer med geografisk och kulturellt olika bakgrund. Sara växte upp i svensk landsbygd i Kappeled nära Gislaved och Funda i staden Bursa utanför Istanbul, Turkiet. Stundtals har de också skilda åsikter och ingångar till problem som behöver lösas men på väg till jobbet varje morgon talas de vid i mobilen där dom delar med sig och lyssnar in den andra. Något som båda menar ökar kvalitén på arbetet. De lutar sig mot och utmanar varandra. Ger liv och större vidd till nya tankar och idéer – ett djupare omfång utifrån olika siktvinklar och möjligheter. Sara studerade industriell ekonomi på KTH och Funda vid bland andra Stanfords och Lunds universitet varifrån hon har en doktorsexamen i strategiskt ledarskap. – Ja, och hon nördade in på impact långt innan det var ett hett ämne, skrattar Sara med värme. Funda instämmer: – Alla undrade vad jag gjorde med min karriär men själv tyckte jag det var sååå intressant med impact. Jag insåg även tidigt att det kunskapsmässigt var något som krävde mer än bara studier. Man behöver också se till att, som vi kallar det här på Norrsken, ”to get good shit done”. De arbetar utifrån strategin ”we win and lose as a team”. – När du gör något på ett icke traditionellt sätt tänker du kanske först mestadels på möjliga fallgropar men vi har ständigt varandra. I vårt samarbete skapas hela tiden intressanta frågeställningar och nya kunskaper, konstaterar Sara.

– Det är en ledarskapsmodell som kräver vår gemensamma delaktighet och vi är båda verkligen supertaggade, nickar Funda. Att få arbeta med människor som har stora ambitioner och vet hur man bygger företag för att lösa globala frågor menar de är en livsynnest. – Precis som Sara vet jag ibland inte var jag ska dra mina gränser för vad som är arbete. När jag läser om något, går på ett event eller vad som helst annat som är relaterat till impact och business frågar jag mig ofta om det är arbete eller bara mitt eget intresse. Norrskens vision och mål är alltså att skapa lösningar till globala utmaningar men essentiellt är även att föregå med gott exempel så att andra vill följa längs samma väg. – Kombinationen affärer, kunskap om ny teknik och impact gör det hela intressant. Vi kan skapa positivt avtryck både för människor och klimat när vi får det att växa globalt, fortsätter Funda.
I DAGSLÄGET INVESTERAS cirka två procent av världens hela kapital i impactbolag och just Stockholm har en stor andel av dessa procent. Sara berättar: – Globalt sett återstår ett stort arbete att göra men det bästa som kan hända, vilket är en fördel med att vara helt ideell i grunden, är att någon eller några där ute i världen kopierar vår idé. Det vore fantastiskt. Därför arrangerar vi ett stort antal event, samlar communityn, blir starkare tillsammans och med vårt inarbetade ekosystem ger nätverkseffekterna också snabbare tillväxt för entreprenörerna. Norrsken har nu ett globalt ekosystem för impact med 500 miljoner US dollar i kapital. – Ja, VC-fonden har investerare från olika delar av världen och från och med 2023 har vi tre entreprenörshubbar. I Stockholm, Kigali och Barcelona, berättar de engagerat och utvecklar: – I början var vi väldigt ödmjuka med vår nya idé och vårt koncept men redan 2017 var Norrsken epicentrum för impact och entreprenörskap inom hållbarhet och teknologi. Numera är vi helt övertygade om att det går att bygga företag där impact och lönsamhet är integrerade. Mest troligt är samtligt en kombination av flera skäl och orsaker, menar de. Dels hur Norrsken Foundation spelat sin viktiga roll som föregångare. Dels hur världen förändrats senaste åren och det momentum vi alla och planeten nu faktiskt befinner sig i. Sara berättar vidare: – Investeringar och kapital ökar ständigt i impactsektorn både i Sverige och globalt. Ambitionsnivån är hög och vår samlade kunskap väldigt viktig. Samt vårt eget mindset. Det var ju så Niklas Adalberth lade grunden till Norrsken. Inte bara med kapital och nätverk utan även med sitt minst lika viktiga mindset. Att tänka stort, göra bra och skala upp.

Funda tar vid: – För mig är hållbarhet ett brett begrepp. När jag nu får vara med att bygga ett ekosystem vars mål är att skapa positiv impact i bred bemärkelse –det kan handla om lika rätt till utbildning, hälsa och finansiella möjligheter i utvecklingsländer–är det helt i linje med min personliga tanke om hur vi kan tackla komplexiteten i samhället och i världen. Vikten av att impact skalas upp är ständigt i fokus. – Det är intressant när man globalt pratar med människor om hållbarhet. Det kan ju betyda så mycket. Tittar vi exempelvis på utvecklingsländer är infrastruktur en sådan fråga som är stor i sig själv. Det är oändligt många faktorer och mål vi behöver ta i beaktande för att kunna göra skillnad. Flera planetära gränser vi måste inkludera i hållbarhetsfrågan. Och för oss som stiftelse och individer att gräva djupare i samt få en bättre förståelse för, konstaterar Sara.

I sitt arbete hänvisar Norrsken ofta till effektiv altruism? – Det är definitivt så att vi valt en egen version av den filosofin. Den som vi menar är relevant för företagsvärlden – i det att bygga startups inom impact. Vi har mestadels använt metoden utifrån tanken att få kapital och mänskliga resurser att agera på det sätt Norrsken gör. Men vi har även inspirerats av olika andra intressanta tankar och idéer i världen, förklarar Sara och Funda följer upp: – Ja, och även av frågan om vad som skulle hända om vi inte agerar. Om ingen gör något så kommer ju marknaden utvecklas på egen hand. Vi tror att vi kan göra skillnad genom att visa hur lönsamhet och positiv påverkan kan gå hand i hand.

Ett stort ansvar att välja och välja rätt? – Ja, så är det. Samtidigt är vi ödmjuka. Det är mer av en kvalitetsbedömning just nu i processen där vi avgör och väljer hur vi går in i något. Därefter är utgångspunkten oftast att vi kör om ingen annan gör det, berättar Sara. Lika mycket handlar det om att snabbt kunna hugga på de möjligheter som dyker upp, fortsätter Sara: – Som i vårt kommande Norrsken House i Barcelona. Thomas Meyer (grundare av Desigual), kontaktade oss och var intresserad av att öppna upp ett Norrsken House. Det var ju inte så att vi hade en perfekt matris färdig vilken pekade på just Barcelona som rätt plats för nästa hus. I stället tänkte vi att om någon redan finns där lokalt och har det här drivet, då finns en stor potential att vi når framgång.

Hur klargör ni rent etiskt den relativa skillnaden mellan olika val? – Det är svårt att avgöra många gånger vad som är rätt och att förstå det valets konsekvenser. Är det att göra malarianät för att skydda människor från sjukdom eller en lösning inom klimatpåverkan? Det är såklart omöjligt att ge ett rakt svar på det, menar Funda där Sara flikar in: – Vi kommer nog alltid att ställa oss frågan och utmana oss själva om vi verkligen gör det mesta och bästa med de medel vi har. När vi väljer impactbolag att investera i utgår vi från kriterier som är snarlika de som många andra investmentbolag använder. Vi kollar team, lönsamhet och företagsmodell men utöver det har vi ännu inte hittat en specifik formel för att prioritera våra val.

Vi har exempelvis inte valt ett särskilt område att fokusera på även om det är någonting vi diskuterar. Det är pressande världsproblem och viktigt att fokusera på de två procent som investeras i impact samt att de övriga 98% ändå på något sätt katalyseras in i de två förstnämnda. Förhoppningsvis lyckas de sätta både val och mål rätt, resonerar de. – Vårt mål är att få kapitalismen att jobba med oss i stället för emot. Ju mer kapital och talang som lockas till impact, desto bättre tror vi att det är för världen, spår Funda. – En dag blir allt detta med impact förhoppningsvis så alldagligt att vi i framtiden inte ens behöver använda ordet specifikt. Även om vi båda verkligen älskar att arbeta med och prata om just impact, avrundar Norrsken Foundations båda nyutnämnda ledare.

FUNDA.

Familj: Singel
Bor: Södermalm
Barndomsdröm: Sångerska. Jag älskade att dansa och sjunga ljudligt medan jag imiterade den kända turkiska artisten Sezen Aksu.
Framtidsdröm: Jag lever min dröm nu, vilken är att genom mitt arbete skapa positiv påverkan.
Bästa vän i branschen: Min briljanta
co-Sara!
Mest stolt över: Att vara en ledare inom
impactsektorn, där Sverige nu har 35 gånger så många start-ups jämfört med det globala genomsnittet.
Det lockar till skratt: Jag hittar tillfällen till skratt i alldagliga saker. Jag älskar att skratta tillsammans med människor som inte tar sig själva på alltför stort allvar.
Den tiden på dygnet funkar hjärnan
allra bäst: På morgonen och sena nätter.
Dold talang: Kan behålla fullt fokus under vilka omständigheter som helst. Är jag i min zone skulle ett band kunna spela live helt nära mig utan att jag skulle märka av det.
Bästa restaurang: Miyakodori 
Skönaste stadsdelen: Djurgården
Bästa hänget: Söder
Vackraste platsen: Skinnarviksberget
Favorit galleri: WAY gallery

SARA.

Familj: Man och snart 3-årig dotter.
Bor: Vasastan
Barndomsdröm: Världsberömd sångerska. Om jag bara hade vetat att alternativet duo-med Funda fanns… Framtidsdröm: Att min dotter och hennes jämnåriga tvärs över världen får möjlighet att vara vuxna i en värld med stabilitet, hälsa och fantastiska upplevelser.
Bästa vän i branschen: Min briljanta co-Funda!
Mest stolt över: Att Norrsken börjat ta steg för en hållbar framtid globalt – med fler än 1200 medlemmar i Kigali, 500 MUSD i Norrskens globala impact-fonder och snart en hub i Barcelona. Det lockar till skratt: Jag skrattar på jobbet nästan varje dag. Det är en falsk motsättning att det som är riktigt viktigt inte också kan vara riktigt roligt.
Den tiden på dygnet funkar hjärnan allra bäst: Mitt på dagen (Funda och jag borde köra i skift).
Dold talang:
Fundas dolda talang är också min – fullt fokus på det som är viktigast. Min man hade en gång en cykel parkerad i vår hall i flera månader utan att jag märkte något.
Bästa restaurang: Adam/Albin Skönaste stadsdelen: Hagaparken Bästa hänget: Klättring vid Vårdberget. Vackraste platsen: Soluppgång från Monteliusvägen.
Favorit galleri/museum: Bergrummet