TILLSAMMANS FÖR STOCKHOLMS BÄSTA

Stockholm storsatsar för att bli norra Europas ledande evenemangshuvudstad. Flera internationella evenemang står på agendan i år, inte minst tre konserter med världsartisten Taylor Swift. Utöver att locka fler besökare, stärka värdskapet och gynna näringslivet, bidrar de till att öka Stockholm som en attraktiv plats att bo, arbeta och leva i. Vi träffar representanter från staden och besöksnäringen för ett samtal om hur evenemang kan utveckla huvudstaden.

TEXT: ANNA SANDGREN

I STOCKHOLM SKER tusentals evenemang varje år. De ger tillfällen att positionera staden på den internationella arenan så att fler besökare, företag och investerare hittar hit. Samtidigt generar de enorma turistekonomiska intäkter.

Caroline Strand, Tf VD för Stockholm Business Region: ”Evenemang bidrar positivt till livsmiljön, attraktionskraften och konkurrenskraften, samt ett viktigt verktyg för samhällsutvecklingen i Stockholm. Live-upplevelsen, när du delar något tillsammans med de andra i rummet, är oslagbar. Dessutom är ett evenemang en av få platser i samhället där du delar din upplevelse med andra på lika villkor och där sådant som uppväxtförhållanden och andra förutsättningar inte spelar någon roll. Branschen bidrar starkt till besöksnäringen i Stockholmsregionen, omsätter cirka 36 miljarder per år och har runt 45 000 sysselsatta, varav många är instegsjobb.”
Enligt Caroline är målsättningen att Stockholm ska vara en ledande, klimatsmart och attraktiv evenemangs- och upplevelsestad. Det ska finnas en stor tillgång till internationella evenemang och ett brett kulturutbud där alla kan hitta något som engagerar.

Patrik Tengwall, Evenemangsstrateg på Stockholms stad: ”För oss i staden har evenemang länge varit ett prioriterat område. Nu lägger vi extra fokus på arbetet att bygga en attraktiv stad, så väl att besöka som att bo, studera, bedriva näringslivsverksamhet och jobba i. Vi vill utveckla Stockholm tillsammans med evenemangsarrangörer, arenaoperatörer, näringsliv och organisationer.”

Hans Aspgren, avdelningschef för Evenemang och Platsutveckling på Stockholm Business Region: ”Evenemang kan verkligen driva på utvecklingen av en stad. Fyra av fem stockholmare tycker att det är viktigt att större evenemang arrangeras i staden. Basen med stora arenor och en välfungerande infrastruktur är viktig, men även att det finns andra former av evenemangslokaler utöver de stora arenorna. Ett spännande exempel är Gasklocka 2 i Norra Djurgårdsstaden, som nu omvandlas till en ny kulturscen med ambitionen att skapa en ny destination och central mötesplats som attraherar både närområdet, Stockholm och världen. Den blir en del av Gasverket, ett område som nu förvandlas från stängd industri till en plats av service, kontor, handel och upplevelser.”

Vad är ”top of mind” just nu?
Henrik Berndtson, VD All Things Live: ”Vi påverkas kraftigt av alla pågående parallella världskriser som ger en svag valuta, skenande energipriser, hög inflation och klimatkris med mera. Vissa faktorer gör att det delvis är svårare att få hit internationella artister och vissa faktorer slår direkt mot våra marginaler. För oss gäller det att fokusera på vad som faktiskt är möjligt att genomföra. Vi gör ett normalt år över 2 000 evenemang och det här året har vi ändå massor på gång, bland annat David Bowies musikal Lazarus, konserter med Thomas Stenström och Taylor Swift samt en fullspäckad festival- och livesommar”.

Michael Yngvesson, General Manager för Friends Arena: ”Många av de världsturnéer som besökte Stockholm i fjol turnerar fortfarande i andra delar av världen. Med det i åtanke så är det otroligt roligt att vi får välkomna så många världsartister även i år, det är stort och viktigt för Stockholm som evenemangsstad.”

Caroline: ”Sverige är ett litet land, långt uppe i norr. Många världsartister, men också deras fans, behöver göra en aktiv handling för att komma hit. Det är fantastiskt med våra arenor och den kompetens som finns här, som faktiskt får människor att resa hit från i stort sett hela världen för att uppleva exempelvis Taylor Swift i maj och DreamHack i november, världens största gaming- och kulturfestival. Tänk bara där hur många kreativa ungdomar som kommer hit och vad det betyder för akademin, spelutvecklingsbolagen och näringsliv.”

Patrik: ”Stadens roll är att bygga en grundinfrastruktur så att evenemangsarrangörerna får de bästa möjligheterna att verka i vår stad. Vi har redan idag ett fantastiskt utbud av återkommande evenemang. Evenemang som hockey och fotboll skulle inte heller gå att genomföra i stan om det inte fanns grundförutsättningar i form av arenor och infrastruktur. Vi har oförskämt många stora konserter med tanke på storleken på vår stad och många världsartister väljer just att komma till Stockholm. Utöver det har vi alla återkommande evenemang så som hockey, fotboll, Stockholm Marathon, TechArena, Filmfestivalen och Kulturfestivalen som drar hit mycket folk.

 

ÖVRE RADEN FRÅN VÄNSTER. Patrik Tengwall, evenemangsstrateg Stadsledningskontoret Stockholms stad och Michael Yngvesson, GM Friends Arena. 
NEDRE RADEN FRÅN VÄNSTER. Hans Aspgren, avdelningschef Evenemang och platsutveckling Stockholm Business Region Caroline Strand, Tf VD Stockholm Business Region och Henrik Berndtsson, VD All things live.

Hur tänker ni kring de evenemang som ni tar in?
Michael: ”För oss är det viktigt att ha en bredd för att kunna attrahera så många som möjligt. Det ska finnas något för alla. Det handlar om allt från hockey och fotboll till konserter och mässor. Man ska inte underskatta vikten för staden att ha bra arenor i alla storlekar. Från stora stadiums till teatrar och utomhusscener. Att Stockholm har en så stor variation av arenor i olika storlekar är en jättestyrka.”

Henrik: ”Mentalt utgår vi från ett rättesnöre som innebär att vi ritar upp fyra cirklar: Det vi är bra på. Det vi älskar. Det vi kan tjäna pengar på. Det världen behöver. Mellan dessa fyra cirklar hittar vi sedan en skärningspunkt och lyckas vi hitta projekt i det området har det en tendens att bli väldigt framgångsrikt. Till syvende och sist handlar det om utbud och efterfrågan, risk vs avkastning. När det gäller festivaler är de ofta tungt beroende av väl fungerande samarbete med värdstäderna.”

Varför är samarbete viktigt?
Michael: 
”Det är viktigt att allt fungerar hela vägen. Det handlar inte bara om arenan, även logistik, transport, boende och mycket mer krävs för att upplevelsen ska bli så bra som möjligt. Dialogen och samarbetet med staden spelar stor roll för att få ihop denna helhet.”

Caroline: ”Staden är med i många olika aspekter så väl när vi utvecklar arenor rent fastighetsmässigt, till att infrastrukturen ska fungera och är utvecklad för att hantera många människor på en och samma gång. Vi vill att evenemangsarrangörerna ska känna sig trygga med att staden är med och skapar stabila grundförutsättningar. Det är viktigt för att Stockholm ska behålla sin plats som en attraktiv evenemangsstad även ur ett internationellt perspektiv.”

Hans: I år kommer besökare från cirka 135 olika länder till Stockholm ”bara” för att se Taylor Swift. Det är en unik möjlighet att visa upp Stockholm och skapa samarbeten med aktörer från näringsliv och akademi.

Vad krävs för att behålla Stockholms unika position i Norden som evenemangsstad? Caroline: ”Den internationella tillgängligheten och att enkelt kunna ta sig runt i Stockholm är viktig för att locka de världsartister som kommer hit. Vi måste kunna leverera en hög tillgänglighet så att besökare finner det attraktivt att besöka andra delar av stan – och inte bara själva evenemanget som de kom för.”

Michael: ”Det är många delar i detta. En viktig del är gästen, som på stora evenemang kommer från hela världen och då blir upplevelsen av Stockholm en viktig del av totala upplevelsen. En annan viktig del är artisten och vilka krav de ställer både utifrån person och produktion. Vi behöver vara flexibla och snabbt kunna ställa om efter behov och önskemål. Exempelvis kom Beyoncé tillsammans med 100 långtradare… Då behövs det utrymme – det fixade vi i dialog med partners. Många artister lyfter hållbarhetsaspekter och jag tror att just hållbarhetsaspekten kommer att bli en starkare konkurrensfaktor i framtiden. Vi ser redan nu att vissa artister vill positionera sig och bidra positivt och då ligger Stockholm bra till.”

Patrik: ”Genom att fortsätta jobba med totalupplevelsen. Det är en sak att gå på själva konserten, men även STOCKHOLM BUSINESS REGION AB Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag. Från 2024 är dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm en integrerad del av Stockholm Business Region. Uppdraget är att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination hos fler på den internationella marknaden. Arbetet sker under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Stockholm Business Region samarbetar nära näringsliv, akademi och andra institutioner, organisationer, kommuner och myndigheter. Läs mer: stockholmbusinessregion.com resten, så som boende, shopping, transporter med mera, har betydelse för totalupplevelsen. Det handlar alltså inte bara om att besökarna ska vara nöjda med evenemanget, utan med helheten. Vi har duktiga arrangörer som driver oss framåt. Sedan har staden sina saker att driva hand i hand med arrangörerna för att skapa hållbarhet i evenemangen, men också för att skapa mötesplatser. Vi lär av varandra och vet vikten av samarbete.”

STOCKHOLM BUSINESS REGION AB

Stockholm Business Region är stadens näringslivs- och destinationsbolag. Från 2024 är dotterbolagen Visit Stockholm och Invest Stockholm en integrerad del av Stockholm Business Region. Uppdraget är att marknadsföra och utveckla Stockholm som etablerings- och besöksdestination hos fler på den internationella marknaden. Arbetet sker under varumärket Stockholm – The Capital of Scandinavia. Stockholm Business Region samarbetar nära näringsliv, akademi och andra institutioner, organisationer, kommuner och myndigheter.

Läs mer: stockholmbusinessregion.com

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*