ETT STOCKHOLM FÖR ALLA

När Caroline Strand startade egen verksamhet inom marknad, kommunikation och evenemang arbetade hon i hög grad tillsammans med kultur-, idrotts- och näringsliv. Därefter fångades hon upp av kommunal verksamhet och sedan 2019 är Caroline vd för Visit Stockholm, vars ambition är att marknadsföra och utveckla en hållbar världsstad tillgänglig för alla.

TEXT OCH FOTO: CAROLINE TÖNNIES

UPPVÄXT I ETT KONSTNÄRSHEM var Caroline tidigt omgiven av ett brett och livfullt entreprenörskap. – Min mamma var målande konstnär som gav oss barn mycket kärlek och kreativitet. Att få tillgång till den idérikedomen– i en miljö där entreprenörskap var självklart– blev betydelsefullt för mig samtidigt som det innebar att jag tidigt fick ta eget ansvar och söka andra arenor för struktur i vardagen.

Fotboll blev grundläggande, hon var aktiv långt upp i livet och har sedan engagerat sig ideellt i utvecklingen av sporten.
– Det var värdefulla möjligheter jag fick med mig därifrån, i kontrast till en delvis rörig men också fantastisk uppväxt. Tidigt förstod jag vikten av sociala nätverk och trygghetssystem. 2015 sökte Visit Stockholms dåvarande vd en marknads-och analyschef. Någon som förstod kraften i den kommunala organisationen i kombination med internationell marknadsutveckling. Caroline Strand tillfrågades, tackade ja till utmaningen och tog på så vis ytterligare steg framåt och uppåt.
– Det har verkligen varit en stor del av min utvecklingsresa. Att få marknadsföra Stockholm och driva stadens internationella position, utifrån platsens förutsättningar, i närhet med dess olika system.

Visit Stockholm, som är stadens officiella destinationsbolag, arbetar intensivt med utveckling av besöksnäringen samt marknadsföring av vår huvudstad.

Berätta om varumärket Stockholm
– Fokus är att lyfta fram människorna i Stockholm men lika mycket att attrahera människor till staden. Vi arbetar med en inkluderande kommunikation och när ett varumärke byggs måste det ha sin bas i det som är autentiskt. Därför jobbar vi i stor omfattning utifrån perceptionsmätningar, både nationellt och internationellt. Mötet med kultur, evenemang, upplevelser och grundläggande värderingar samt ett öppet samhälle är ofta det som berör. – Väldigt många människor är nyfikna på vår huvudstad och vill uppleva dess genuina kärna. Vår senaste perceptionsmätning visar att Stockholm nu är en etablerad världsstad.

Det ger oss en enorm möjlighet men även ett stort ansvar att hålla i vårt varumärke och spela på den internationella arenan full ut, menar Caroline och utvecklar: – Att använda det digitala- och sociala kommunikationssystemet för att komma ut med bilden av staden och ta det vidare ut i världen. Vi har kommit till insikt om att talanger och besökare jobbar i samma kanaler, att de söker information och påverkas av liknande ytor. Strax före, under och efter pandemin har Visit Stockholm därför arbetat målmedvetet med att bygga och transformera nya digitala plattformar och arbetsmetoder. – Vår förändringsagenda har till stora delar handlat om att digitalisera mötet med besökarna, vilket skapat en större dialog många människor emellan. Vårt uppdaterade digitala system erbjuder nu en tillgänglighet för alla. Lyckas vi med att locka hit människor, som verkligen vill vara med att utveckla Stockholm, skapas nyinvesteringar där besöksnäringen samt andra kreativa näringar kommer att utvecklas hållbart med stark expansion. Besökare upplever att Stockholm är en internationell stad med en blandning av lokal närhet och fungerande system. – I den här skärningspunkten ligger en otrolig dynamik. Något vi kan se och konstatera i stadens alla restauranger, utställningar, musikscener och idrottsevenemang. På ett åtkomligt vis ska både invånare och besökare kunna finna
sina olika intressen.

 Caroline Strand och Jeanette von Arnold, vd The Node.

Hur har Visit Stockholm ytterligare förändrats sedan du tog över som vd?
– Den stora förändringen är att vi jobbar mycket mer lokalt med näringslivs- och platsutveckling. Stockholm blir också bättre genom att vi tar stadens utvecklingsresa med oss in i samtliga våra olika dialoger. Min strategi har varit att utveckla stadens innehåll och tillgänglighet. Visit Stockholm korsbefruktar olika näringar och försöker lösa eventuella kunskapsbryggor. – Många har kanske en bild av att det är ett långsamt arbete att verka inom kommunal miljö men vi jobbar under den demokratiska processen och säkerställer att vi tar ansvar för Stockholm över tid. Att göra de kortsiktiga stegen som krävs, för att nå den långsiktiga agendan är centralt.

Caroline fortsätter: – Vi lever i en dynamisk stad som är i ständig utveckling med enormt många kompetenser. Visit Stockholm har möjlighet att agera spindeln i nätet i det kompetenssystemet där vi arbetar med bolag, förvaltningar, akademi och näringsliv. Det ger en otrolig kapacitet. För oss som näringslivsbolag är det av vikt att bygga strukturer så att klimatet i företagsamheten utvecklas i sin helhet. Visit Stockholm har strategiskt utvecklats till ett verktyg för samhällsutveckling och blivit en mer etablerad del av staden. – Med min yrkeserfarenhet förstår jag resurserna i det kommunala systemet. Utifrån ett besöksnäringsperspektiv har jag kunnat förklara vad som är viktigt och vilka möjligheter som finns. Det handlar om en förståelse och förflyttning av en bransch och att den utvecklingen behöver komma på agendan. Det är också viktigt att jag som vd tar det ansvaret tillsammans med min organisation. Caroline berättar om när pandemin slog till och man direkt gick in på högsta nivå för att ha en stark dialog om vilken roll besöksnäringen hade och har för samhällsutvecklingen i staden. – Vi behöver fortsatt oavbrutet ställa om och tydligt jobba framåt med analys. För att se vad som är mest relevant att göra och skapa ett bättre Stockholm där vi ger alla människor möjligheter. Utvecklingen av upplevelsesamhället och besöksnäringen är en ödesfråga för vår huvudstad. Det är den nya infrastrukturen för social hållbarhet och en viktig del för Visit Stockholm.

Definiera hållbarhet
– Som organisation är vår roll att leva som vi lär och utvecklas i den riktning som behövs utan att ta av värdefulla resurser. När det kommer till vår verksamhet gäller det att vi arbetar med, och säkerställer, både miljömässig- och socialekonomisk hållbarhet i allt vi gör. Hela vår hållbarhetsagenda genomsyras av att stimulera en tillväxt som är just hållbar och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Exempelvis när vi går in i stora evenemang, då finns ett helt system av sådana insatser.

Hon utvecklar:
– Många barn, ungdomar och föräldrar kommer från kulturer där man inte alltid har en idrottsverksamhet uppbyggd på ideella strukturer som den vi har i Sverige. I samverkan med stadsdelarna arbetar vi därför med att skapa en större närhet mellan skola och idrottsföreningar och med den kraft ett stort mästerskap kan innebära. Alla ungdomar ska kunna få vara aktiva i ett idrottsliv, inom musik, dataspel eller vad som. Vi jobbar även med kompetensförsörjning och ser till att människor får jobb och att arbetsmarknadssystemet tillsammans med näringslivet verkligen sluter upp och hittar lösningar. Caroline menar att det är grundläggande och avgörande framåt i tid att unga individer får testa på besöksnäringen. – I de här miljöerna uppstår även lärandet. På festivaler möts väldigt många människor som ser hur företag levererar mat och värnar en hög hållbarhetsagenda. De lär sig hur råvaror hanteras samt vikten av återvinning och cirkulära frågor. Något som sedan påverkar dem i vardagen på ett viktigt sätt.

Vilken är Stockholms absolut största attraktionskraft?
– Stockholm är en av världens vackraste städer.

 

CAROLINE STRAND.

Född: 1973
Famlj: Lever med sönerna Gustav (17) och Kalle (13).
Bor: Gamla Enskede
Barndomsdröm: Regissör
Framtidsdröm: Jag strävar alltid efter att utvecklas och tänka större.
Bästa vän i branschen: Pelle Lydmar Bästa restaurangen: Just nu nyfiken på nya Frippes men 100 lappen på Långbro är också oslagbar.
Bästa hotellet: Det som möter mig som en vän.
Bästa baristan: Stockholm Roast i Slakthusområdet bryter ny mark. Roligaste evenemanget: Det som överraskar mig.
Den tiden på dygnet funkar hjärnan alla bäst: Jag vaknar med full energi och är tidigt på jobbet.
Mest stolt över: Mina modiga medarbetare och såklart mina barn.
Det lockar till skratt: Smarta människor med självdistans.
Dold talang: Sjunger ganska bra. Skönaste stadsdelen: Gamla Enskede är härligt.
Bästa hänget: Kvällsdopp i Hellasgården. Vackraste platsen i Stockholm: Djurgården, både där det myllrar och är grönt.