FÖRTROENDE FÖDER FRAMGÅNG

Krisen vi nu går igenom skapar en oro hos de allra flesta men det finns en dag efter corona. Sverige är bättre rustat än många andra länder och Andreas Hatzigeorgiou, VD på Stockholms Handelskammare, är övertygad om att landet kommer att blomstra igen.

DEN LILLA ORTEN SKUTSKÄR utanför Gävle, precis där Dalälven möter havet, växte Andreas
Hatzigeorgiou upp. Barndomen präglades av idrott och dagligen stod olika sportaktiviteter
såsom tennis, kampsport, fotboll, bandy och inte minst hockey på schemat. Andreas var en framgångsrik
spelare i Brynäs men en dag valde han utbildning framför idrottskarriär.

– Jag har alltid tyckt att utbildning är stimulerande och hade hela tiden ett sug efter att flytta till en storstad och utbilda mig vidare och få den akademiska förkovringen. Efter naturvetenskapligt program i Gävle lade han hockeygrillerna på hyllan och flyttade till Stockholm för fyra års studier. Han tog dubbla
kurser i nationalekonomi, statistik och matematik.

– Det var otroligt inspirerande för mig som var uppvuxen på en så liten ort. Jag blev blixtförälskad
i Stockholm, och samtidigt hade jag en längtan efter att uppleva något ännu större. Jag tyckte att
det var spännande att studera blandningen mellan matematiska metoder för att kunna förstå samhällsutmaningar och hur samhället fungerar.

Efter fyra år i Stockholm flyttade Andreas 2005 till Seattle där han läste ekonomi, matematik och
retorik på University of Washington.
– Seattle har otroligt fin natur och nära till skidåkning, men inte minst är det en väldigt spännande
stad, inte helt olik Stockholm, med både många traditionella och nya stora företag. Det finns en otrolig
innovation och kreativitet där.

ANDREAS BLEV TILLDELAD det prestigefyllda stipendiet Fulbright och flyttade till Michigan för att fortsätta sin utbildning samt undervisa och forska.
– En frågeställning som alltid intresserat mig är vad som förklarar företags, städers och länders
framgång och vad det är som ligger bakom att vissa städer, länder och företag inte lyckas trots att
de är innovativa och kreativa. En viktig insikt för mig blev att nätverk är otroligt viktigt. Det är inte
bara tillgången till pengar och kapital som avgör om man är framgångsrik eller inte. Förut kanske
man trodde att det räckte med en bra produkt eller tjänst men idag vet vi att nätverken är otroligt
viktiga för att lyckas.

UNDER ANDREAS UPPVÄXT reste han många gånger till Grekland där han har familj och släkt. Resorna
fick upp hans ögon för att det var en stor skillnad på samhällena trots att de bara var drygt tre timmars
flygavstånd.
– Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av hur samhällen kan utvecklas så olika och det har varit en drivkraft för mig att på riktigt försöka förstå vilka faktorer som avgör framgång.
Frågan är väldigt komplex men förenklat förklarat så handlar det om förtroendet i samhället. Dels
emellan människor, men även mellan människor och myndigheter och mellan människor och företag.
Där har vi en del av Sveriges framgångssaga; att vi har en hög nivå av förtroende i samhället.

SVERIGES FRAMGÅNGSSAGA var det ja… En framtid som många nu oroar sig för i den pågående
coronakrisen. Andreas är övertygad om att vi kommer att återhämta oss och att vändningen kommer
redan under 2020.

– Situationen vi har nu är väldigt allvarlig, vi har inte upplevt en sådan här kris i fredstid. Det är
en kris för folkhälsan men även för företagen och för ekonomin. Många företag i näringslivet står nu
på ruinens brant och håller på att gå under eller har kniven mot strupen. Ändå är jag övertygad
om att Sverige är bättre rustade än många andra länder för att klara av detta. Vi har en hög nivå av
förtroende och kan komma samman i svåra tider. Vi är ett organiserat och välordnat land.
Han understryker dock vikten av att företagen behöver hjälp. De allra flesta kan dra sitt strå till
stacken.

– Dels behöver många företag stöd från det offentliga, politiken, och även av oss som enskilda
individer. Det bästa vi kan göra är att försöka leva så normalt det går så att samhället rullar. Om vi
konsumerar och handlar håller vi ekonomin igång och hjälper företagen att överleva. Alla som kan
har ett ansvar att stödja sina lokala verksamheter. Köp kaffe på kaféet, använd kemtvättens tjänster
och så vidare. Men gör det självklart i kombination med att ta ditt ansvar för att minska smittorisken.
Jag tror att en kombination av att vi konsumerar och håller nere smittspridningen kan rädda många
företag.

ANDREAS TROR ATT DEN ökande digitaliseringen i samhället kommer att förstärkas av coronakrisen, och
dessutom skapa bestående beteendeförändringar.

– Samhället kommer inte att någonsin bli sig likt igen. Jag tror att resultatet av detta kommer
bli att vi börjar kommunicera på ett annat sätt. Jag har själv märkt att exempelvis personer som
tidigare varit skeptiska till videosamtal nu genomför dessa utan problem. Det kommer bli mycket
mer naturligt att träffas och att jobba tillsammans virtuellt. Vi kommer inte sluta träffas fysiskt, men
acceptansen kring virtuella möten kommer att öka.En annan förändring som Andreas förutspår är
vårt resebeteende.

– Dagens tjänsteresor där man åker från ett land till ett annat för ett möte kommer inte att bli
av i samma utsträckning, istället tror jag att man gör resor som innebär att man är borta lite längre,
det slentrianmässiga resandet byts ut mot genomtänkta
och lite längre inspirationsgivande resor.

DET STÅR REDAN KLART att coronakrisen medfört en stigande arbetslöshet och en nedgång i ekonomin.
Något som enligt Andreas kommer att fortsätta ett tag till. Samtidigt är han tydlig med att det finns
en dag efter corona, och han ser optimistiskt på framtiden.

– Efter corona tror jag att vi kommer tillbaka till ett välfungerande samhälle som växer och
frodas. 2020 kommer inte att vara ett vanligt år, men jag tror att vi ser vändningen komma innan
året är slut. Personligen försöker jag hålla huvudet kallt och agera rationellt och inte i affekt. Jag är
helt övertygad om att vi kommer att klara av det här. Vi är inte bara ett av världens mest utvecklade
länder, vi är även ett av de länder som är mest organiserade, hållbara och innovativa.

Hur tror du att stockholmarnas shoppingvanor kan komma att förändras i och med
coronakrisen?

– Över tid tror jag inte att vad man handlar kommer att ändras på grund av krisen, däremot
tror jag att det generellt blir ett mer digitalt samhälle. Det finns en väldigt ljus framtid för
detaljhandeln men den kommer att se annorlunda ut, man kommer mer och mer koppla upplevelse
till shopping. Vissa typer av köp kommer att i högre utsträckning ske digitalt men det kommer
att finnas ett fortsatt behov av att fysiskt uppleva produkter, varor och tjänster.

Hur tänker du kring hållbarhet?
– Det är en fråga jag brinner för och tror att vi hela tiden måste förnya vår syn på hållbarhet. Vi
pratar om ekologisk hållbarhet, miljö- och klimatmässig hållbarhet, social hållbarhet, och i framtiden
inser vi att det även handlar om epidemiologisk hållbarhet – samhällen och folkhälsan måste
även de ses som en del av hållbarhetsarbetet.ANDREAS HATZIGEORGIOU

Född: 1982.
Familj: Fru och tre barn.
Bor: Spånga, Stockholm.
Favoritställen i Stockholm: ”Jag gillar verkligen
Urban Escape som snabbt förvandlats
från en helt bortglömd stadsdel till ett
levande och coolt kvarter.”
Det gör mig glad: ”När människor i dessa
svåra coronatider visar uppskattning för
varandra och lägger gamla schismer
bakom sig.”
Intressen: Cykling, träning, matlagning
och odling.
Mest stolt över i livet: Min familj.
Motto: ”Lärande och innovation går hand
i hand. Tro aldrig att det du gjorde igår
kommer vara tillräckligt för att förbereda
dig för imorgon.”

TEXT: ELIN BISANDER | FOTO: CHRISTIAN GUSTAVSSON