DRAMATEN– ENGAGERANDE,MAGISKT OCH FÖR ALLA

När Maria Groop Russel för två år sedan tog över vd-rollen vid Sveriges nationalscen Dramaten var det början på något nytt i en historisk miljö där man samtidigt ska vara en modern och inkluderande arbetsplats. Med fokus, struktur och modernt ledarskap ska hon tillsammans med teaterchefen skapa en fungerande helhet, så att Dramatens medarbetare får de bästa av förutsättningar för skapandet av stor teaterkonst.

TEXT OCH FOTO: CAROLINE TÖNNIES

EFTER PANDEMIÅRET 2020 är vi nog många som längtar efter att få delta och känna samhörighet i en större gemenskap. Sveriges nationalscen Dramaten längtar också – efter att få välkomna oss alla som publik in i sin gemenskap och in i teaterns värld. Låta oss få delta i mötet som kan uppstå mellan skådespelare, scen och salong. Dramatens vd Maria Groop Russel har alltid uppskattat teater-och scenkonst och med många vänner som arbetar i branschen kändes steget från mångårig chefsposition på SVT till vd–rollen på Dramaten spännande, utmanande och utvecklande. –

Att få komma till Dramaten och arbeta med förutsättningen för skapande av innehåll, i en för mig delvis bekant men också ny kontext, har varit och är fantastiskt. På teatern är just skapandeprocessen speciell med allt från läsningar, förståelse av text och roller, förberedelser kring scenografi, kostym, bygg och ljus, till mötet med publiken. Varje detalj spelar roll. Det är en koncentration och energi man nästan kan ta på, berättar Maria med entusiasm och glädje. Vi ses en vintrig dag i den arkitektoniskt vackra och historiska miljön på Dramaten. Ritad av Fredrik Lilljekvist och färdigställt 1908. Här finns höga ambitioner för teaterkonsten, friktion och utmaningar utifrån, engagemang och viljan att skapa stor och berörande teaterkonst. Här skapas historia i nutid. För Dramatens nya ledarteam, med vd Maria Groop Russel och den sedan i fjol tillträdde teaterchefen Mattias Andersson, är teateruppdraget och processerna runt omkring alltid det viktigaste. Teatern finns för att mötet med publiken ska kunna uppstå men nu finns även ett tydligt uttalat uppdrag att, tillsammans med alla medarbetare, fortsätta att utveckla Dramaten till en samtida och i alla delar fungerande arbetsplats.

En nödvändighet för att kunna utföra uppdraget och få legitimitet för verksamheten – både internt och externt. Ett gemensamt uppdrag som ska bidra till utveckling inom Dramatens samtliga delar. – Mitt ansvar är att se till att helheten fungerar, skapa balans och hållbarhet över tid. Skapa goda arbetsförutsättningar så att resurser och kraft läggs på att utveckla teaterkonsten och det publika mötet och för att i förlängningen kunna erbjuda det allra bästa och mest intressanta utbudet från vår nationalscen, förklarar Maria.

PÅ KOSTYMAVDELNINGEN arbetar bland andra Åsa Jonsson tillskärare och Annelie Johansson skräddare.

Teaterchefen Mattias Andersson är konstnärlig ledare med uppdraget att visionärt leda, driva och utveckla teaterkonsten och ensemblen tillsammans med idéburna kreatörer från olika områden samt Dramatens alla medarbetare. Det handlar om allt Dramatens innehåll och visuella uttryck och för att lyckas med dubbelt ledarskap krävs en i grunden tydlig rollfördelning i arbetsuppgifter.
– Helt avgörande är transparens, lyhördhet, kommunikativ förmåga samt respekt för varandras olika kompetenser. Om det fungerar så förmår två mer en än och det går också att representera hela verksamheten ur olika perspektiv, säger Maria. Viktigt är att båda drar åt samma håll med gemensamt fokus på att skapa förutsättningar för engagerande och intressant teaterkonst. – Mattias är en högt ansedd, driven och inkluderande konstnär och teaterchef som i sin syn på teater till stor del utgår från de för mänskligheten existentiella frågorna – de som berör oss alla. Och precis som i alla företag har jag som vd fokus på ekonomi, organisation, arbetsmiljö och att tillsammans med chefer och medarbetare långsiktigt utveckla förutsättningarna för Dramaten som arbetsplats. Att få verka och vistas här på Dramaten upplever hon är en ynnest – en viktig plats med mycket specialistkunskap och erfarenhet inom flera yrkesområden. – Det är roligt att arbeta på Dramaten. Men också utmanande och ska så vara eftersom ambitionen är hög.

I kulturen ligger att göra allt för konsten – för regissörerna, konstnärerna. Det är i grunden rätt och bra. Men det får aldrig leda till att medarbetare är tysta om saker som är fel. Det får aldrig leda till rädsla och tysthetskultur, säger Maria och utvecklar: – Friktion och konflikter måste vi kunna hantera inom ramen för arbetet. Trakasserier och kränkningar är något annat, det får inte förekomma. Det finns många olika berättelser om Dramaten historiskt, en del fantastiska, andra förskräckliga. Vi som är här nu är ansvariga för hur Dramaten utvecklas framåt som arbetsplats.

PÅ DRAMATEN FINNS många stolta, hängivna och skickliga yrkespersoner med engagemang och driv som gör att huset sjuder av vilja och specialistkunskap. – Jag hoppas det framgent kan komma fram flera olika berättelser om Dramaten som kanske ger ett större antal nyanser än tidigare. Inte bara en skådespelare ska spela sin roll väl. Även Dramaten, nationalscenen, som är till för alla i samhället och en betydelsefull aktör för hela scenkonstområdet, ska spela en viktig roll för sin tids publik och bransch. – Här spelar vi olika former av teater, det kan vara klassiker eller nyskrivet, roligt, lustfyllt, sorgligt, igenkännande och självfallet dramatiskt. De stora mänskliga känslorna finns inom teatern och är ju också det som återspeglar människan i livet. I varje enskild tid. Drygt 50 olika yrkesgrupper finns verksamma här, medarbetare i en precis och noggrann skapande- och genomförandeprocess, där alla nu längtar efter att återigen få välkomna både gamla och nya besökare efter coronapandemin. – Det finns något särskilt betydelsefullt och grundläggande när människor skapar tillsammans och vågar undersöka och låta teater uppstå. Alla företag pratar om innovationsprocesser, om hur man skapar nytt, om hur man engagerar människor och frigör det bästa hos alla. Det händer här på Dramaten, i princip varje dag.

Det är modigt, viktigt och levande och processerna i sig skapar mycket energi. Någon dragning till att själv skådespela, ha en roll i något drama, har Maria däremot aldrig känt. – Bakom scenen eller bakom kameran är mycket mer min roll. Att försöka förstå och ha koll på helheten och verka för att den utvecklas åt rätt håll ger mig arbetslust. Jag hoppas jag får fortsätta med den vd-roll jag har nu ett tag till, det räcker som drama för mig, och ser fram emot när Dramatens skådespelare återigen kan gå ut på scen inför fullsatta salonger. Tänk att tillsammans med andra få vara publik igen! Maria Groop Russel arbetade många år på SVT som hon tycker var en intressant arbetsplats med viktigt uppdrag, innehåll och utbud. Efter mer än 20 år där infann sig ändå lusten att söka nya spännande vägar. – Jag ville någonting nytt där jag kunde pröva och använda mig av allt det jag lärt på SVT tillsammans med alla kunniga, smarta människor och medarbetare, under år av omfattande förändring av medielandskapet.

Som vd på Dramaten, ställer hon sig nu ständigt frågor om vad som ska uppnås och hur. – En vd på Dramaten ska exempelvis aldrig vara klåfingrig i det konstnärliga arbetet, som är teaterchefens uppdrag. Däremot får jag ställa frågor om vad som helst. Frågor som varför och hur då? Vad händer om? Dramatens uppdrag som nationalscen är både nationellt och internationellt. Maria betonar vikten av att teaterintresserade personer runt om i Sverige ska kunna ha tillgång till teaterns utbud oavsett ålder och geografiskt läge, kanske utan närhet till Dramaten rent fysiskt. – Att på olika sätt tillgängliggöra utbudet och visa bredden i repertoaren är ett viktigt uppdrag och vi har flera scener och olika uttryck med ett stort samhällsengagemang och hög konstnärlig kvalitet.

TEATERNS DIGITALA UTVECKLING gick väldigt snabbt under 2020 i och med coronapandemin, som ju varit en yttre fiende. När publiken inte kunde komma till Dramaten blev i stället nätet och Dramaten Play, SVT, Parkteatern, skolor och förskolor samt trädgårdar utanför äldreboenden en plats för teaterkonst, samhörighet och deltagande. – Pandemin ledde till att hela scenkonstområdet tog jättekliv när det handlar om digitalisering och att tillgängliggöra utbudet. Genom olika samarbeten med bland andra SVT, Nobel Prize Museum, Riksteatern och andra teatrar får fler produktioner spridning i hela landet samt också internationellt genom det europeiska teatersamarbetet mitos21. Nu utforskar man möjligheterna att hitta ännu fler former för digitalisering av föreställningar och annat utbud. – En viktig del i det arbetet är att rättighetsfrågorna hanteras korrekt och utvecklas framåt eftersom det handlar om konstnärliga verk och upphovsrätter inom en rad olika områden, samt en ny form för användning och tillgängliggörande, förklarar Maria. Ett av Dramatens grunduppdrag är teater för barn och unga.

Från förskola till gymnasiet. Unga Dramaten har en egen konstnärlig ledare, Ada Berger, som med stor finurlighet tillsammans med tongivande regissörer och kreatörer utvecklar teaterkonsten för nya generationer. – Unga Dramaten har en egen scen, Lejonkulan, dit många barn kommer via förskolor, hem och skolor. Vi samarbetar med Parkteatern och når på så sätt en större publik på andra platser än våra egna scener. När skolor under pandemin inte längre fick resa startade Dramaten en rad projekt för barn. – Ja, till exempel ett monologprojekt för mellan stadiebarn där Dramatens skådespelare läste barnens texter. Och så spelade vi ”Den lille girige”, en ny version av Molièrs klassiker, i sandlådan på olika förskolor. Tänk vilket fint sätt att för kanske första gången möta teater!

NÄR EFTERMIDDAG GÅR MOT kväll är ändå den tidpunkt då teatermötet sker för huvuddelen
av publiken. En kännbar men kanske för ögat osynlig transparens av energi är när teatern förbereder sig för att möta sin publik, med en känsla och förväntan av att något ska hända.
– Den där övergången mot kväll är berörande att vara med om, den är så påtaglig. Det uppstår en nerv och en intensiv förväntan både bakom och framför scen, säger Maria med förundran.

Och varje kväll, vid varje tillfälle ridån gå upp, skapas den där möjligheten till magi med
nyanser och nerv. På olika sätt i olika föreställningar. Varje kväll för den publik som är där just då.
– Teater är på sitt alldeles egna sätt ögonblickets konst. Något som händer här och nu, med de som är i rummet. Några tänker kanske att teater är högtravande och svårtillgängligt och så kan det vara, men teater är också en möjlighet för var och en av oss. Om man som publik kan tänka att man inte behöver prestera något när man sitter där – som den människa man är – då kan teater vara en helt oslagbar upplevelse. Att vara en betydande och viktig del av förvaltandet av teaterhistorien, kulturarvet samt att kunna agera och verka för teaterkonstens framtid och utveckling här på Dramaten, är något
Maria Groop Russel upplever som betydelsefullt och angeläget.

– Det är hedrande att ha fått förtroendet och uppdraget. Att tillsammans med människorna
som arbetar här, längre eller kortare perioder, få vara med och bidra till att varsamt utveckla
förutsättningen för teaterkonsten och Dramatens verksamhet. Det är ett viktigt uppdrag och Dramaten en
viktig och attraktiv arbetsplats både i Sverige och internationellt.
– Vi ska ha ett gott rykte och vara en arbetsplats man drömmer om och längtar till. Dramaten har funnits i flera hundra år, det gäller att vi både värnar och utvecklar teaterkonsten och fortsätter att ställa oss frågor om varför, hur vi människor är, hur det samhälle vi lever i ser ut och hur vi nu gör teaterkonst som är relevant. Utan att göra avkall på konstnärlig ambition.

AVGÖRANDE ÄR ATT HÅLLA fokus på sakfrågan och vad som är uppdraget samt ge plats för
skapande.
– Dramaten finns för teaterkonstens skull, för att publika möten ska kunna uppstå. Det är det vi ska ha fokus på i en sund och dynamisk arbetsmiljö. Pandemin visar hur sårbar förutsättningen för konst och kultur är inom många områden, vilket är mycket allvarligt, inte enbart för teatern utan för hela samhället, säger Maria och avrundar:
– Konst och kultur är ett fundament i demokratin – inte en samhällsaccessoar – att själv få utöva och ta del av. Det ger en alldeles fantastisk möjlighet för människor i varje tid att förstå sig själv och andra. Det hoppas jag Dramaten fortsatt kommer vara en viktig del av, kanske med ännu större kraft än tidigare.

MARIA GROOP RUSSEL

Har studerat vid Lärarhögskolan, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation samt har en MBA från Handelshögskolan, Stockholm.

Arbetade inom media 1990-2018. SR, TV 4, produktionsbolag, SVT.

Lämnade SVT för att bli vice vd för Dramaten i januari 2019.

Efter viss dramatik och turbulens blev Maria Groop Russel utnämnd till vd för Dramaten i april 2019.

Född: 1965
Familj: Man och två vuxna barn.
Barndomsdröm: Veterinär eller jobba
på cirkus.
Nutidsdröm: En normal vardag utan restriktioner,
träffa människor, vara nära, gå på
teater.
Vad gör dig glad: Människor, kultur, vatten,
djur med speciell personlighet.
Vad gör dig stressad: Att känna mig
otillräcklig– både i jobbet och privat.
Vad gör du helst med tiden du inte
spenderar på Dramaten? Kultur på olika
sätt, gärna live. Läser, tar promenader och
joggingrundor i mitt närområde på Södermalm.
Badar, året runt. Middagar med
vänner och familj, reser gärna, men inte nu.
Rider och umgås med hästar, är medryttare
till en fin PRE häst i Stockholm. Rider gärna
även på Island och i Älvsbyn.

Den pjäsen tillför mig något nytt varje gång jag ser den: Det är inte pjäsen i sig utan hur den tolkas och uppstår – det är det som är fantastiskt med teater – det kan vara barnteater, grekiskt drama eller nyskriven dramatik. Sen tycker jag mycket om att läsa manus – texten är utgångspunkten för teatern. Dramatens manusskåp är en skattkista.
Den skådespelaren berör alltid lite extra i sitt yrkesutövande: Alla skådespelare. Det skådespelare eftersträvar, vågar och ger fullt ut berör mig. När de får något att hända i mig som människa. Det är stort.
Uppskattar mest med Stockholm: Alla kontaktpunkter mellan stad och vatten. Utsiktspunkterna som erbjuder rymd, ljus och stadens alla möjligheter samlade med liv och myller av människor i olika åldrar.
Södermalm, Gamla Stan och Kungsholmen är några.
Mest stolt över i livet: Mina barn
Det mest minnesvärda tillfället i karriären: Hoppas det inte har inträffat än.
Dold talang: Musikalisk
Motto i livet: Om det omöjliga vore möjligt
– vad skulle vi göra då? Eller mer vardagligt; Hur svårt kan det vara – vi prövar.