HÅLLBARHETSFRÅGORI FOKUS NÄR STOCKHOLMRUSTAR FÖR FRAMTIDEN

Stockholm lockar idag internationella bolag, investerare och kongressarrangörer. En huvudanledning är stadens långt gångna hållbarhetsarbete. Samtidigt visar en byggrapport på behov av 115 miljarder euro i investeringar för att klara av befolkningstillväxten fram till 2040. Vi träffar Stockholm Business Region för ett samtal om internationell attraktionskraft och framtida investeringar.

TEXT: ANNA SANDGREN

KONGRESSÅRET I STOCKHOLM går mot rekord, antalet internationella företagsetableringar ökar, allt fler talanger och affärsresenärer hittar hit och besöksnäringen spås en ljus framtid. Parallellt med detta fortsätter Stockholm Business Region arbeta för att ro hem fler investeringar, talanger, möten och etableringar. – Stockholms attraktionskraft och varumärke är idag starkt. Internationella bolag, investerare och kongressarrangörer väljer oss för att vi ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i kombination med innovation och start upekosystemet, säger Karin Mäntymäki, avdelningschef för Internationell marknadsutveckling på Stockholm Business Region (SBR).

Stockholm Business Region har i uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som destination för investeringar, etableringar, talanger och besökare från hela världen. Ett sätt att göra det på är att arbeta för att Stockholm ska erbjuda bästa möjliga förutsättningar för befintliga företag att växa, men också för nya och hållbara företag att starta och etablera sig i Stockholm. – Vi är Europas ledande hållbara tillväxtregion. Vi tror på att ett starkt företagande och att en nära utvecklingsdialog mellan det offentliga och näringslivet stärker den gröna omställningen, säger Erik Krüger, biträdande avdelningschef för Internationell marknadsutveckling Stockholm Business Region.

För att Stockholm ska behålla sitt internationellt konkurrenskraftiga anseende som en företagsvänlig plats i framkant inom hållbarhetsarbete och innovation, jobbar SBR aktivt med att öka den internationella kännedomen om Stockholm. Fokus ligger på Stockholms Tech-scen, impact investeringar, våra 22 globala huvudkontor samt styrkor inom Life science och infrastruktur. Det arbetet påverkar i sin tur vår förmåga att attrahera investeringar, företag, talanger och besökare. Vi ska fortsätta att vara en grogrund för innovativa, hållbara startups, fortsätter Karin.

Stockholm Business Region förväntas företräda, leda och stimulera utveckling av Stockholm och Stockholmsregionen i fler och nya sammanhang. Vilka nya sammanhang ser ni?
– Målgrupper har glidit i varandra och vi använder samma argument för att locka så väl internationella investerare som en kongress. Det handlar om att marknadsföra Stockholm som den innovativa platsen att gnugga sitt varumärke emot. Exempelvis vill inte att en kongressarrangör går till en organisation som inte arbetar på ett hållbart sätt, eller jobbar med mänskliga rättigheter. Det samma gäller för investeringar. Vi ska helt enkelt se till att Stockholm stärker sin roll som en plats där det händer spännande saker och där de som vill ha något mer också får det, berättar Erik.– Stockholm är en världsstad och genom 22 globala huvudkontor och 55 samarbetskommuner blir vi som region ännu starkare. Vi tittar nu framåt hur vi kan utveckla möjligheterna ytterligare. Omorganisationen av Stockholm Business Region, som vi har gjort inför detta år och där vi kraftsamlar tillsammans för Stockholm, är ett modigt beslut som tillmötesgår utvecklingen där våra målgrupper har glidit ihop, fortsätter Karin.

Ni har nyligen varit på MIPIM i Cannes – världens största fastighetsmässa. Där lanserades en rapport om de investeringar som krävs för att svara upp mot den förväntade befolkningstillväxten fram till 2040 – berätta mer.
– De planerade bygg- och infrastrukturprojekten inom Stockholmsregionen visar en total investeringsvolym på 115 miljarder euro fram till år 2040. Den största delen av investeringen ligger i bostadsbyggande, följt av infrastruktursatsningar. Byggprojekt planeras i hela regionen, men med en koncentration på centrala Stockholm. Runt 30–40 000 byggnadsarbetare i mestadels handarbete kommer efterfrågas. Den här stora investeringsvolymen i byggprojekt i kombination med bristen på arbetskraft ger stora möjligheter för internationella investerare och byggföretag att ta sig in på vår regionala marknad, säger Erik.

KARIN MÄNTYMÄKI OCH ERIK KRÜGER är chef och biträdande chef för avdelningen för internationell marknadsutveckling.

Hur ska ni få internationella företag, talanger, möten, evenemang och besökare att välja Stockholm trots en ökad global konkurrens?
– Vi tar kraft i allt positivt som händer i Stockholm och i den innovationsplats som Stockholm är idag. Vi har kommit långt i både vårt hållbarhetsarbete och som innovations- och akademistad, vilket är något som vi lyfter och marknadsför internationellt. Som stad agerar vi med ambitiösa miljömål och initiativ för utvecklingen av fler hållbara lösningar och teknologier. Även hur vi lever våra liv inspirerar internationellt, det vill säga vår balans mellan stad och natur, arbete och liv.

Utöver all innovation, sker det mycket spännande forskning här och vi är stora inom framförallt Life sience- och Tech-sektorn. Framförallt har vi en globalt ledande position kopplad till startups inom Techområdet, säger Karin och får medhåll av Erik:

– Visionen är att bli ett framträdande nav för effektinvesteringen och startup-communityn, samt att inspirera andra städer och regeringar. Stockholm ligger redan idag i paritet med London och Paris när man tittar på investeringar som gjorts under åren 2017 – 2022. Det är unikt med tanke på vår geografiska placering och storlek på stad. Konkurrens verkar alltid i en global kontext och vi behöver lyfta fram våra fördelar. Med det sagt kan vi redan konstatera att ABB investerar 3 miljarder i Västerås som en del av en större satsning. Vårt nära samarbete med 55 kommuner i regionen gör att vi får bredden och ger oss en unik bredd även sett i en global kontext.

Det är inflation i ekonomin, krig i Europa, återhämtning efter pandemin gör att transporttillgängligheten inte är fullt ut på plats – hur påverkar denna verklighet? Och vad gör ni för att lyckas i ert uppdrag att stå starkare i konkurrensen?
– Vi behöver hitta nya sätt att sticka ut och nya arbetssätt för att möta upp mot dagens verklighet. Vi hittar en ny kraft genom att synka våra olika målgrupper där vi kan använda samma argument mot lika målgrupper, säger Karin.
– Vår kundgrupp vill investera i stabila platser och ett ekosystem som bubblar, då är Stockholmsregionen ett väldigt naturligt val. Vi upplever inte att våra kunder är jätteoroliga för hur oroligheterna i vår nära omvärld ska påverka negativt. Dessutom öppnar medlemskapet i Nato upp för nya affärer, menar Erik.

Hur såg året 2023 ut för antalet investeringar och etableringar? Kan ni se ett mönster i vilka investeringar och etableringar som läggs här?
– Vi hade ett rekordår 2023, mycket kopplat till ABB som valde att investera i Västerås. Vår målsättning var att nå 25 investeringar. Vi nådde hela 28 stycken. De investeringar som sticker ut är inom life science, infrastruktur och bygg. Det görs stora satsningar så som förbifart Stockholm och utbyggnad av tunnelbanan, vilket avspeglar sig i både fler investeringar och arbetstillfällen, säger Erik.

Varför är stora möten och kongresser viktiga för Stockholm? Hur ser kongressåret ut i Stockholm? Har det återhämtat sig efter pandemin?
– Det var några skakiga år då vi inte visste om kongresssektorn någonsin skulle komma tillbaka, men nu går det väldigt bra. Jag tror att vi alla insett den enorma kraften i det fysiska mötet och att vi har ett behov av att faktiskt ses för att ”innovera” tillsammans. Vi har bland annat sju större kongresser inom life science, men också många kongresser inom olika teknikområden, menar Karin.
– De globala kongresserna blir ett fönster för att berätta ”The Stockholm stories”. De är även viktiga för besöksnäringen och för flera av våra anläggningar och hotell. Möten och kongresser är ett ypperligt tillfälle för Stockholm att visa upp sig för en målgrupp som är jätteintressant för oss, fyller Erik i.

SBR är ju en del av Stockholms stad. Vilka samarbeten är viktiga lokalt för att vi ska lyckas internationellt? Hur görs det arbetet?
– Ett exempel är den stora fastighetskonferensen i Cannes som drivs mycket av samarbetet mellan de 55 kommunerna, men också genom våra 19 fastighetspartners. Tillsammans blir vi väldigt starka och mycket intressanta ur ett internationellt perspektiv. Det är ganska unikt att så många aktörer samlas i en och samma målsättning, det vill säga att marknadsföra Stockholm, säger Erik och fortsätter:
– Vi har både Paris och Köpenhamn som goda förebilder när det gäller att arbeta framgångsrikt med olika samarbetspartners. Vi har lyckats skapa ett unikt samarbete med näringsliv och akademin, viket sticker ut även ur ett internationellt perspektiv. Den lokala samverkan är a och o för att lyckas. Utan våra samarbetspartners är vi ganska små, bara 66 personer. Att arbeta i samverkan med andra är vägen till framgång. Det gäller exempelvis även när det anordnas stora kongresser här i stan, då samarbetar vi både med akademien och näringslivet/ besöksnäringen.