ANRIKA HANDELSHÖGSKOLAN

Handelshögskolan i Stockholm grundades 1909 som Sveriges första handelshögskola på initiativ av det svenska näringslivet genom Handelshögskoleföreningen. Dess huvudbyggnad uppfördes 1925 på Sveavägen 65 efter ritningar av arkitekt Ivar Tengbom.

TEXT: HEDDA LAPIDUS | FOTO: STOCKHOLMSKÄLLAN (DÄR INGET ANNAT ANGES)

HANDELSHÖGSKOLAN VAR DEN ENDA handelshögskolan i Sverige och den civilekonomexamen som skolan hade skapat blev populär och studentantalet ökade. Det ledde till att de ursprungliga hyrda lokalerna i ett hotell vid Brunkebergstorg inte räckte till. Handelshögskoleföreningen, bestående av skolans ägare, fattade därför beslut om att en mer ändamålsenlig byggnad skulle uppföras för skolan vid Sveavägen 65. Byggnaden, med ett italienskt renässanspalats som förebild, stod färdig i slutet av år 1925 och verksamheten flyttade in året därpå.

IVAR TENGBOM ÄR INTERNATIONELLT KÄND för Stockholms konserthus och stilen Swedish grace. Den arkitektoniskt sett mest intressanta delen av den ursprungliga huvudbyggnaden är dess burspråk och kupol, vilka utgör del av byggnadens norra fasad i riktning mot Observatorielunden och Stockholms stadsbibliotek. Innanför burspråket ligger, på byggnadens botten- och första våning, skolans stora aula med plats för 300 åhörare. Aularummet är elliptiskt och flankeras av antika kolonner med doriska kapitäl.
På de högre våningarna innanför burspråket finns skolans bibliotek. Inuti kupolen finns fyra mindre, elliptiska våningsplan med specialanpassade bok- hyllor och läsplatser med utsikt över Observatorielunden. En spiraltrappa för- binder kupolens olika våningar med resten av biblioteket. De elliptiska vånings- planen i kupolen kallas för ”Boktornet”.

Biblioteket har till stor del kvar sin originalinredning, inkluderande väggbeklädnader i form av mörka ek- och valnötsträpaneler, innerväggar av ek och infattat glas samt ornamentering i smidesjärn. På källarvåningen under aulan, ligger en cirkelformad rotunda.

FOTO FRÅN 1900. Här i hörnet av Saltmätargatan (t.v.) och Kungstensgatan 10 byggdes Handelshögskolan mellan åren 1925-1926

SKULPTUREN AV MERKURIUS OCH STENRELIEFER i fönsterkornischer på högskolans fasad mot Sveavägen utfördes av Ansgar Almquist. Almquist, som studerat vid École des Beaux Arts i Paris, har även utfört reliefer i fasaden till Bolinderska palatset vid Södra Blasieholmshamnen, och trappmäklare i brons i trapphallen i Stockholms Konserthus.
Huvudbyggnadens stora port mot Sveavägen, utgörs av två stycken fem meter höga dörrar i massiv ek. Portalen i sin helhet är sju meter hög. En intressant detalj är dörrarnas låskonstruktion, en kopia av en medeltida låskonstruktion. Låset sitter fäst på insidan av den högra dörren med måtten 35 cm (längd), 20 cm (bredd) och 10 cm (höjd).

SKOLAN HAR KUNNAT EXPANDERA genom anskaffandet av era fastigheter på Holländargatan (tidigare tillhörande Stockholms universitet, bland annat Stockholms universitets kårhus), Saltmätargatan och Lidingö. Det var i Stockholms universitets kårhus, som den så kallade Kårhusockupationen ägde rum under majrevolten i Sverige 1968, och utbildningsminister Olof Palme höll ett berömt tal till studenterna.
HUVUDBYGGNADEN VID SVEAVÄGEN 65 har under efterkrigstiden byggts ut vid två tillfällen. 1976 byggdes en ny sydlig flygel vid Kungstensgatan, för administration och forskning, ritad av arkitekt Åke Ahlström. Därefter genomfördes en omfattande renovering av huvudbyggnaden, med bland annat installation av ny spiraltrappa i betong. Ahlström är även känd för Riksarkivets huvud- byggnad på Kungsholmen. En ny västlig ygel mot Saltmätargatans nordligaste del (nuvarande Bertil Ohlins gata), byggdes senare. Denna bestod av en korridor och två delvis underjordiska föreläsningssalar. Genom uppförandet av de sydliga och västliga flyglarna, ck byggnaden en sluten innergård.
Innergården har i sin tur grävts ut, vilket har möjliggjort uppförandet av tre underjordiska föreläsningssalar. Tillbyggnaderna ritades av Tengbomgruppen, Sveriges äldsta arkitektbyrå, grundad 1906 av Ivar Tengbom. Handelshögskolan är blåklassad i Stockholms Stadmuseums kulturhistoriska klassi cering av Stockholms innerstad och motsvarar kraven för byggnadsminnesförklaring enligt kulturminneslagen.
INFÖR SKOLANS 100-ÅRSJUBILEUM år 2009 gjordes några stora donationer som möjliggjorde en större ombyggnad av skolans huvudbyggnad. Hörsalarna mot Saltmätargatan ”lyftes” en våning och infogades i ett nytt femvånings kontorshus. I samband med detta byggdes ett glastak över skolans innergård.
I samband med 2013 års Ohlinföreläsning på högskolan döptes den del av Saltmätargatan som ligger bakom huvudbyggnaden om till Bertil Ohlins gata. Gatan invigdes av skolborgarrådet Lotta Edholm (FP). Bertil Ohlin var pro- fessor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm åren 1929–1965 och partiledare för Folkpartiet åren 1944–1967. Ohlin tilldelades Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (Nobelpriset i ekonomi) 1977 för sina insatser inom handelsteori.

 

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*