Att vara en god arbetsgivare med ett starkt varumärke blir allt mer betydelsefullt. En ny generation har klivit ut på arbetsmarknaden och ändrat spelplanen. I en snabbrörlig värld har det blivit väsentligare att investera i medarbetare och varumärke.

Employer Branding handlar om att bygga ett företags varumärke för att bli en attraktiv arbetsplats. Forskning visar att de första tre månaderna är avgörande för att engagera och behålla nya anställda. Green Hat People utvecklar metoder och tekniska system för att hjälpa företag med att lansera och förankra företagskulturer, värderingar och nya strategier.
– En dålig match med företagskulturen är en av de vanligaste faktorerna när nyanställda slutar. Att snabbt få nya människor att förstå och komma in i kulturen och sättet att jobba på, kommer inte bara att minska personalomsättningen utan också öka produktiviteten, säger Niklas Tyllström, vd Green Hat People.

Händelser blir virala. Konferenser och events har blivit viktiga pusselbitar i arbetsgivarnas strävan att attrahera och behålla duktiga medarbetare. Interaktivitet, positiva upplevelser och tydliga budskap skapar bra möten. En följdeffekt blir alla fantastiska bilder som sprids på Instagram och Facebook. Sociala medier har ändrat mediekartan för Employer Branding. Medabetarnas berättelser har större tyngd i de jobbsökandes ögon än de budskap som företaget själv kommunicerar.

Gaming för involvering. Gamification, eller spelifiering, har kommit starkt som ett verktyg för att engagera medarbetare. GreenHat People har utvecklat olika spelplattformer som skräddarsys efter varje företags förutsättning. En quiz på mobilen introducerar nyanställda. Värdegrunder förmedlas via spel och mål förankras via film.
– Vi hjälper bolag över hela värden att kommunicera på ett helt nytt sätt med hjälp av spelmekanismer, micro learning och den senaste tekniken. Resultatet når en helt ny nivå av engagemang och delaktighet, säger Niklas Tyllström.

Exempel på verktyg och utmaningar som
främjar samarbete och involvering:

Onboarding. Med hjälp av modern teknik kommuniceras och förankras företagskulturen. Onboarding är ett introduktionsprogram i olika steg med syfte att skapa en stark upplevelse. Det består av ett flertal interaktiva moment med appar och ”gaming”.

Värderingsresan. Lansera eller blås nytt liv i era värderingar på ett modernt och engagerande sätt. Till er hjälp har ni spelmekanismer, den senaste tekniken och äkta lagarbete. Allt är digitalt och mätbart.  

Kommunicera på ett nytt sätt – ”Say it with a game”. Inlärning och stärkande kulturutveckling uppnås bäst vid känslan av utmaning, grupparbete och av att ha riktigt kul tillsammans. Det ni önskar kommunicera omvandlas till ett spel med en lämplig tidslängd baserat på ett antal beprövade format (Escape Room, Scenariospel med flera). De fungerar utmärkt att genomföra på ett möte eller som e-learning.

Tips för att locka och behålla talanger:

1. Gör era förändringsprocesser
till positiva upplevelser.

2. Låt events och konferenser
utgöra en del av er strategi för
Employer Branding.

3. Positiva händelser sprids viralt och
automatiskt genom medarbetarna.
Utnyttja kraften i det.

4. Säkerställ att befintliga
medarbetare vet vart ni är på
väg och varför.

5. Säkerställ era värdeord,
förankra och sprid dem.

6. Employer Branding går att
mäta. Följ upp attitydföränd-
ringar. Jämför stolthet, syn
på värdeord etc. före och efter
kick-offer och events.